Algemene voorwaarden

Vanuit Bouwmanagers Nederland hanteren wij als algemene voorwaarden “De Nieuwe Regeling 2011” (DNR-2011). De volledige tekst kunt u hier vinden.

Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op alle bezoekers van www.bouwmanagers.nl. De bezoeker mag deze website en de informatie die zich op deze website bevindt, slechts gebruiken voor zover de bezoeker zich houdt aan de voorwaarden die hieronder worden omschreven. Bouwmanagers Nederland houdt zich het recht voor om deze voorwaarden eenzijdig en zonder overleg te wijzigen.

Intellectueel eigendom

De verstrekte informatie en de gegevens zijn eigendom van Bouwmanagers Nederland. De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door auteursrechten, evenals door rechten van intellectuele eigendom, beschermd. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van de inhoud van de website is niet toegestaan, tenzij hiervoor schriftelijke toestemming is verstrekt door Bouwmanagers Nederland.

Aansprakelijkheid

Bouwmanagers Nederland wijst alle verantwoordelijkheid af voor directe of indirecte schade, waaronder verlies aan inkomsten, van kansen, van uitbating, van winsten of voor directe of indirecte schadegevallen van welke aard ook, om het even of die veroorzaakt worden door, of in verband staan met het gebruik van de informatie op deze website.

Privacy

Alle gegevens die u invoert zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt. Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt.